Begeleiding

Soms heeft u wat extra ondersteuning nodig om de dagelijkse zaken te regelen. Zoals hulp bij uw administratie, het openen van uw post of het leggen van sociale contacten. Deze hulp heeft u nodig omdat u dit (tijdelijk) zelf niet kunt doen. Het kan ook zijn dat u vaker dan voorheen dingen vergeet. Met individuele begeleiding of onze maatwerk begeleiding zorgen we ervoor dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven regelen en zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen.

Ambulante begeleiding kan bestaan uit:

  • Individuele gesprekken
  • Begeleiden naar zelfstandigheid / zelfredzaamheid
  • Dag- en weekstructuur aanbrengen
  • Netwerk opbouwen en onderhouden.
  • Administratie, financiën en post op orde krijgen en houden
  • Huishoudelijke taken op orde krijgen en houden.
  • Opvoedondersteuning
  • Ondersteuning bij het zoeken naar werk / dagbesteding / scholing en ondersteuning bij het behouden van werk / dagbesteding
  • Ondersteunen bij diverse contacten, bijv. met familie, buurt, andere zorgaanbieders, artsen, bewindvoerders e.d.
  • Ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie via de WMO

Onze ambulante begeleiding is persoons-gebonden en vraaggericht. We gaan uit van uw hulpvraag, en wij helpen graag om deze te verduidelijken.

Ons doel is om mensen een zo volwaardig mogelijk zelfstandig leven te laten leven. We gaan hierbij uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van een ieder. We bieden maatwerk en willen mensen vanuit positieve ervaringen laten groeien naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.