Missie

Ieder mens is uniek en daarom ook zo bijzonder. Eigen leef- en woonomgeving, de ontwikkeling, normen en waarden, culturele achtergrond wel of geen beperking, ieder heeft zijn eigen verhaal. Niva Zorg is in het bijzonder geïnteresseerd in het verhaal van mensen met een (licht) verstandelijke beperking en hun gezinssysteem. Binnen de hulpverlening hechten we waarde aan een respectvolle bejegening, de normen en waarden en culturele verschillen. Als professionele organisatie vinden we het belangrijk de taal van onze cliënten te kunnen spreken voor optimale samenwerking.